english
Sovte products theme

Personalizační software pro práci s čtečkou a čipovou kartou


Jak číst a zapisovat data na čipovou kartu. Zakázkově výroběný software pro čtení a zápis dat na čipové kartě.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Ceník platný od 1. 1. 2012

PN Název Typ karty Popis Obrázek Ceník
SA152 EMkeyb EM MARIN Aplikace EMkeyb slouží jako emulátor klávesnice pro vstup sériového čísla ze čtečky na pozici kurzoru aktivního okna. Určeno pro čtečku AHL575 Formát sériového čísla celočíselný bez znaménka EMkeyb
SA153 Mtag EM MARIN Aplikace Mtag ukládá číslo karty do databáze - propojení pomocí ODBC zdroje dat. Formát sériového čísla karty celeočíselný nebo hexadecimální (vhodné ve spojení s programem CardFive Professional). Spolupracuje se čtečkou H10112 BM , která je nainstalována v tiskárně. Jako komplet Tiskárna Fargo s instalovaným kodérem +aplikace Mtag + návrhový software CardFive tvoří pracoviště pro perzonalizaci přístupových karet EMMARIN. Program Cardfive Elite od verze 7.5 (nově Cardfive Vision Professional)již podporu pro tento typ karet v sobě obsahuje. Mtag
SA251 OK_KeybEmul MIFARE Aplikace OK_KeybEmul pracuje jako emulátor klávesnice pro karty Mifare Standart 1K. Po přiložení karty jsou načtena data z předdefinovaného bloku do aktivního okna na pozici kurzoru. Heslo pro čtení karty je uloženo v interní WO (write-only) paměti čtečky. Spolupracuje se čtečkou Cardman 5121 RFID a Cardman 5321 OK_KeybEmul
SA252 OK_KeybEmul-R MIFARE Aplikace OK_KeybEmul-R pracuje jako emulátor klávesnice pro karty Mifare Standart 1K. Po přiložení karty jsou načtena data z předdefinovaného bloku do aktivního okna na pozici kurzoru. Na rozdíl od SA251 je heslo pro čtení obsahu karty uloženo v registru Windows Spolupracuje se čtečkou Cardman 5121 RFID a Cardman 5321 OK_KeybEmul-R
SA258 OK_KeybEmulSN MIFARE Aplikace OK_KeybEmulSN pracuje jako emulátor klávesnice pro karty Mifare Standart 1K. Program běží na pozadí, po přiložení karty je načteno sériové číslo karty a transformováno do vybraného formátu a zapsáno do aktivního okna na pozici kurzoru. Spolupracuje se čtečkou Cardman 5121 RFID a Cardman 5321 RFID OK_KeybEmulSN
SA259 OK_Mifare MIFARE Aplikace OK_Mifare Program spolupracující se stolní čtečkou Cardman 5121 RFID a Cardman 5321. Umožňuje manuální perzonalizaci karet Mifare Standard 1K, 4K a Mifare Lite. Data lze zadávat ve formátu ASCII, HEXadecimálním, či jako číslo(pro číselný formát). OK_Mifare
SA400 S-CMS Crescendo Kompletní řešení pro vydávání PKI karet v podnikové síti. Aplikace S-CMS je součást řešení pro personalizaci čipových kontaktních karet CRESCENDO spolu s programem Cardfive řídící tisk a spouštění kódování na klientské stanici (Enrollment station). Jeho další součástí jsou tiskárna FARGO s integrovanou čtečkou/kodérem čipových kontaktních karet a server certifikační autority a doménový server(podnikové sítě). S-CMS je schopen ve spolupráci s programem Cardfive vydávat dávkově personifikované čipové kontaktní karty Crescendo či samotný vydávat jednotlivé čipové karty (bez potisku).
popis v pdf
S-CMS
SA410 S-CMS DESFire Desfire Obsahuje navíc oproti S-CMS program pro kódováni DESFIRE karet. Kompletní řešení pro vydávání PKI karet v podnikové síti spolu s jejím zavedením – uložením unikátního sériového čísla UID) bezkontaktního DESFire čipu karty do databáze. Aplikace S-CMS DESFire je součást řešení pro personalizaci duálních čipových kontaktních karet CRESCENDO (C700/C200) a bezkontaktních DESFire (EV1,8K) - Combo karet spolu s programem Cardfive Vision řídící tisk a spouštění kódování na klientské stanici.
popis v pdf
S-CMS Desfire
SA270 DesfireCustom
Encoder
Desfire Kódování čipové karty DESFire sériovým číslem čipové karty HID Prox

Aplikace DesfireCustomEncoder načítá v čtečce CM5x25-CL a to pak zapisuje v kryptované formě ve čtečče CM5x21-CM do čipu DESFire.
DesfireCustomEncoder
SA500 Ověřování Desfire Jedná se o aplikaci pro Windows XP / Windows 7 s připojenou bezkontaktní čtečkou karet, která sejme identifikační údaje z bezkontaktního čipu DESFire karty a online ověří proti serveru organizace (WS-web service) platnost průkazu. WS vrátí programu zprávu o platnosti karty a program zobrazí ostraze organizace hlášení o platnosti průkazu (platný / neplatný + údaje o držiteli karty)
popis v pdf
Ověřování
SA359 OK_DESFire DESFire Aplikace OK_DESFire Program spolupracující se stolní čtečkou Cardman 5321 RFID umožňuje manuální perzonalizaci karet DESFire. Tento aplikační software umi nakódovat kartu DESFire jako autentikačni token (vytvoří aplikaci, nastaví klič - heslo). OK_DESFire
SA360 OK_DESFire_
tisk
DESFire OK_DESFire_tisk - je schopen ve spolupráci s programem Cardfive vydávat dávkově personifikované čipové karty DESFire přímo na tiskárně karet FARGO již při tisku karet (zabudovaná čtečka Cardman 5121) a tyto zavést/aktivovat v systému podnikové sítě pomocí UIN DESFire čipu na kartě. Tento aplikační software umí zároveň nakódovat kartu DESFire jako autentikačni token (vytvoří aplikaci, nastaví klič - heslo). Pracuje s Windows 7 a serverem 2008. OK_DESFire
SA300 OK_iClass iClass Aplikace HID iClass SN keyboard Emulator slouží jako emulátor klávesnice, program simuluje stisk kláves klávesnice v aktivním okně. Po přiložení karty HID iClass načte číslo karty iClass, definované zákazníkem při procesu presonifikace či vypíše unikátní číslo čipu a to kopíruje na místo, kde se vyskytuje kurzor. Program běží na pozadí. Uživatelský manuál ke stažení OK_iClass
SA601 COTAG_READER COTAG Aplikace COTAG_READER Program spolupracující se čtečkou PR500-GP komunikující s PC přez RS232. Program načte číslo karty, které se ukládá do databáze. Vhodné s programem Cardfive pro automatizovaný potisk a ukládání do databáze. COTAG_READER
SA COTAG_KBEmul COTAG Aplikace COTAG_KBEmul Program spolupracující se čtečkou PR500-GP komunikující s PC přez RS232. Program načte číslo karty, které vloží do aktivního okna na místo kurzoru. Nastavením je zvolen vhodný formát výpisu čísla karty a lze nastavit prodlevu mezi výpisem znaků. Podporované formáty jsou: číselný, číselný s oddělovačem -, hexadecimální a hexadecimální s oddělovačem -. Oddělovač umoľňuje oddělit první a druhou 4bytovou skupinu sériového čísla karty. Cotag_Emul
SA260 OK_Prox HID Prox Aplikace OK_Prox pracuje jako emulátor klávesnice pro karty HID Prox. Po přiložení karty jsou načtena data a dle definovaného formátu transformována a vypsána do aktivního okna na pozici kurzoru. Spolupracuje se čtečkou Cardman 5125 RFID OK_Prox

© 1999- 2020 , SOVTE, Hodkovická 8, Praha 4 - Lhotka, Česká republika, web: www.oldsovte.cz, e-mail: sovte@sovte.cz
poslední změna 20.04.2020