english
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) A DOCHÁZKY

Základními prvky systému EKV je čtečka, elektrický zámek a řídící jednotka. Vstupní a výstupní čtečka do objektu může zároveň sloužit i pro evidenci docházky. Řídící jednotka vyhodnocuje a zaznamenává veškeré události v systému. Výstupní informace se přenášejí do PC.

Systém kontroly vstupu (EKV) provádí identifikaci a výběr osob pro příchod/odchod do definovaných prostor.


 • žádné klíče - stačí biometrický prvek nebo identifikační karta pro všechny dveře.
 • biometrický prvek neztratíte (otisk prstu, dlaň, sítnice…) a identifikační kartu v případě její ztráty zneplatníte jediným kliknutím
 • můžete kontrolovat, kdo a kdy vstupuje do Vašeho objektu.
 • přístupový systém je možno připojit k internetu a z libovolného počítače nastavit povolení vstupu do objektu.


EKV umožňují jednoduchou a pohodlnou kontrolu přístupu do vybraných prostor. Moderní systémy využívající bezkontaktní karty. Tento typ karet nemá žádnou baterii, ale je napájen z elektromagnetického pole čtečky, ke které je čip přikládán pro identifikaci.

Systémy kontroly vstupu jsou autonomní (veškerá data o oprávněných kartách jsou uložena ve čtečce), nebo propojené s počítačem. Výhodou těchto systémů je možnost dálkové správy více čteček z jednoho místa nebo aktuální informace o přítomnosti osob v daném úseku.

Nositelem identifikace uživatele může být uživatelský kód (PIN), bezkontaktní / kontaktní karta, přívěšek na klíče a biometrický prvek (otisk prstu, otisk dlaně, sítnice oka, obličej). Vzájemnou kombinací těchto identifikačních faktorů lze zvýšit stupeň zabezpečení kontroly vstupu.

Většina bezpečnostních systémů nemá žádnou měřitelnou návratnost, nedojde-li k pokusu o napadení objektu. Systém kontroly vstupu je jednou z výjimek. Jeho použití výrazně snižuje ztráty na pracovišti a značně zvyšuje produktivitu práce.

Zakladní technické pžadavky:

Výrobky elektrické kontroly vstupu (EKV) jsou řešeny harmonizovanými evropskými normami ČSN EN řady 50 133, popřípadě i Národním bezpečnostním úřadem dle Zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a vyhlášky NBÚ č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků.

MOŽNÉ VARIANTY ZAPOJENÍ EKV:

ke stažení v pdf

DOCHÁZKA V ŘÍDÍCÍCH JEDNOTKÁCH EDGE:

základní obrazovka po přihlášení

zakladni obrazovka

Nahoře vidíte aktuální datum, v levém sloupci aktuální stav zámku (z obrázku zavřeno) a alarm (z obrázku neaktivní) pod ním 3x ikony zleva: přístup povolen, dveře otevřeny, stop alarm, pod ikony naleznete poslední přístupy včetně povolených i blokovaných

V pravé části je zobrazovací a editační rozhraní se 7-mi záložkami:
 • Home (Úvodní obrazovka)
 • People (Uživatelé)
 • Cards/PINs (Karty, PINy)
 • Schedules (Rozvrhy)
 • Reports (Zprávy)
 • Utilities (Nástroje)
 • Installer Settings (Instalační nastavení)
pod nimi v pravo najdete na každé záložce možnost „Preferences“ a „Help“

© 1999-2010, SOVTE, Hodkovická 8, Praha 4 - Lhotka, Česká republika, web: www.oldsovte.cz, e-mail: sovte@sovte.cz
poslední změna 20.04.2020